17 May 2012

17 Mai - a-ha - Take On Me


Dagens post er fra Norge nest største skatt, a-ha. Deres største skatten er, selvfølgelig, dette. Vi gjør dette for å feire Norge sin nasjonaldag, mer kjent som Syttende Mai. Hvilket bringer oss til vår favoritt norsk spøk:

Lars: Say, Hilde, har de 17 Mai i Sverige?
Hilde: Nei, jeg tror ikke det.
Lars: Hva gjør de, går fra den 16. til den 18.?

Totally Covered er også med et par covere av denne sangen i dag. Gå hit og nyt dem!

Today's post is from Norway's second greatest treasure, a-ha.  Their greatest treasure is, of course, this.  We are doing this in celebration of Norway's Constitution Day, more commonly known as Syttende Mai.  Which brings us to our favorite Norwegian joke:

Lars: Say, Hilde, do they have 17 Mai in Sweden?
Hilde: No, I don't think so.
Lars: What do they do, go from the 16th to the 18th?

Totally Covered is also featuring a couple of covers of this song today.  Go here and enjoy them!

No comments:

Post a Comment